Politicus

15 Augustus (13:00-15:00)

Organisator | Waterbouwer | Politicus | Schipper | Advocaat

Politicus

Docent:
Jimmy Smet

Van:
GroenLinks Rotterdam

Intro:
Vandaag krijg je college van Jimmy Smet over de gemeentepolitiek. Jimmy Smet is intern begeleider in het voortgezet speciaal onderwijs en gemeenteraadslid voor GroenLinks in de gemeenteraad van Rotterdam.

Omschrijving:
De gemeente Rotterdam is een zeer interessant onderwerp om van alles over te leren! Zo zullen we o.a. gaan verkennen wat de gemeenteraad zoal doet, hoe de gemeente zichzelf heeft georganiseerd en welke onderdelen daarvan juist ook voor kinderen en jongeren interessant zijn.

Tevens zullen we nader kennis maken met de rollen en taken van o.a. de burgemeester, de wethouders, de raadscommissies, de ambtenaren, de gebiedscommissies, de wijkraden en de gelote wijkcomités. Jimmy vertelt je met veel plezier over zijn ervaringen in de politiek in Rotterdam.

Volg ons op Facebook

http://web.archive.org/web/20221205153402if_/https://www.facebook.com/v3.0/plugins/page.php?adapt_container_width=true&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df8925db0eadc1c8%26domain%3Dwww.zomeruniversiteit.nl%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.zomeruniversiteit.nl%252Ff25a1ad43ea5e4%26relation%3Dparent.parent&container_width=1185&hide_cover=false&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fzomeruniversiteit&locale=en_US&sdk=joey&show_facepile=true&small_header=false&tabs=events

Koop hier gelijk je kaartje(s)

Email:

Waarom zie ik mijn eigen naam/email?Als een gebruiker is ingelogd in WordPress (zoals jij dat nu bent), zal de naam/email van die gebruiker automatisch ingevuld worden in het bovenstaande veld. Anderen zullen jou naam/email niet zien, alleen hun eigen, en alleen als ze ingelogd zijn in WordPress. Deze tekst wordt alleen getoond aan editors en administrators.Naam:

Waarom zie ik mijn eigen naam/email?Als een gebruiker is ingelogd in WordPress (zoals jij dat nu bent), zal de naam/email van die gebruiker automatisch ingevuld worden in het bovenstaande veld. Anderen zullen jou naam/email niet zien, alleen hun eigen, en alleen als ze ingelogd zijn in WordPress. Deze tekst wordt alleen getoond aan editors en administrators.Telefoon:College 15-8 Politicus:Een bedrag selecteren€ 5 voor 1 kind€ 10 voor 2 kinderen€ 15 voor drie kinderen€ 20 voor vier kinderen

Totaal: € –

Bestellen >