Armoede Lezing 2017

Armoede Lezing 2017

Dinsdag 1 Augustus, 19:00-21:00
Huis Der Zotheid, gratis

Armoede en de toenemende schuldenberg

door Tjalling Vonk

Een presentatie over armoede en schulden door Tjalling Vonk, manager bij het Leger des Heils en beoogd lijsttrekker voor de ChristenUnie-SGP in Rotterdam. Maar ook een persoonlijk verhaal van Erik over zijn eigen ervaring over armoede en de maatschappelijke opvang.

Intro
In de presentatie wordt ingegaan op de armoede in Rotterdam en met name op de situatie waarin mensen alles kwijtraken en aangewezen zijn op de maatschappelijke opvang. Daarbij wordt met name ingegaan op de schuldenproblematiek die steeds meer niet alleen een gevolg is van armoede maar ook een veroorzaker van structurele armoede. Hoe kan de hulp verbeterd worden en wat kan de overheid daar aan doen.

De overheid is zelf schuldeiser, denk aan de parkeerboetes van het CJIB en de belastingdienst. Sociaal incasseren is een maatregel die kan helpen om het onnodig vergroten van de schulden tegen te gaan. De ChristenUnie zet zich landelijk en lokaal in om de hulp bij schulden te verbeteren. In de presentatie komen een aantal voorbeelden daarvan aan bod. En het persoonlijke verhaal van Erik laat zien wat er gebeurd als je in de opvang terecht komt en dat er ook een weg naar buiten is.