Persbericht 2017

Persberichten | 2017 | 2016

Zomer Universiteit 2017
10 inspirerende colleges voor kinderen van 10 tot 14 jaar

Van woensdag 2 tot woensdag 30 augustus organiseert Stichting Aquarius en Huis Der Zotheid voor het tweede jaar op rij de Zomer Universiteit in Rotterdam voor kinderen van 10 tot 14 jaar.

Aanleiding
Op 9 mei 2016 publiceerde een groot aantal landelijke kranten de alarmerende cijfers van het CBS dat in grote steden een kwart van de kinderen in armoede leeft. Het Huis Der Zotheid en Stichting Aquarius, de initiatiefnemers van de Zomer Universiteit, hebben naar aanleiding van deze cijfers besloten om een vijfjarenplan te ontwikkelen waarbij zij in vijf jaar tijd zo’n € 50.000 investeren in deze kinderen door voor hen in 2016 zes en in 2017 tien inspirerende college’s te organiseren.

Doelgroep
Met deze Zomer Universiteit willen zij kinderen van 10-14 jaar (groep 7 en 8 basisschool en klas 1 en 2 voortgezet onderwijs) die opgroeien in armoede blijvend inspireren met leuke en interessante mensen, studies en beroepen.

Programma
Dit jaar organiseert men in samenwerking met anderen de volgende tien college’s:1-8 Armoede Lezing door Tjalling Vonk
2-8 Organisator door Stichting Aquarius
2-8 Taxateur door Vendu Notarishuis
9-8 Kunstenaar door Wilma Kun
9-8 Stadsingenieur door Picture Your Business
16-8 Striptekenaar door Robert van der Kroft
16-8 Boer door Stadsboerderij Uit Eigen Stad
23-8 Brandweer door Brandweer Rotterdam
23-8 Tandarts door Tandzorg.nl
30-8 Advocaat door Advokatenkollektief Rotterdam
30-8 Landschapsarchitect door Paul Zuidgeest
30-8 Diploma Uitreiking + Diner in Huis Der Zotheid

Armoede Lezing
De Armoede Lezing 2017 met als thema “Armoede en de Toenemende Schuldenberg” wordt dit jaar gepresenteerd door Tjalling Vonk. In deze presentatie wordt ingegaan op de armoede in Rotterdam en met name op de situatie waarin mensen alles kwijtraken en aangewezen zijn op de maatschappelijke opvang. Daarbij wordt met name ingegaan op de schuldenproblematiek die steeds meer niet alleen een gevolg is van armoede maar ook een veroorzaker van structurele armoede. Hoe kan de hulp verbeterd worden en wat kan de overheid daar aan doen. Tijdens de presentatie zal ook Erik aan het woord komen. Erik laat zien wat er gebeurd als je in de opvang terecht komt en dat er ook een weg naar buiten is.

Vijfjarenplan
Het aantal college’s en daarmee de capaciteit wordt elk jaar uitgebreid. In 2016 stonden de college’s in het het teken van Werk en Inkomen, in 2017 Natuur en Milieu, in 2018 Sport en Bewegen, in 2019 Kunst en Cultuur en in 2020 Zorg en Welzijn. Het Huis Der Zotheid en Stichting Aquarius hebben voor dit Vijfjarenplan +/- € 50.000,- gereserveerd. De deelnemende partners geven elk twee uur van hun tijd, kennis en ervaring kado door de college’s gratis aan te bieden.

Zomer Universiteit vs Zomer School
De Zomer Universiteit is overigens geen zomer school voor kinderen die slecht presteren en na 10 maanden voor straf/beloning weer naar school moeten voor bijles maar een programma dat zich juist speciaal richt op de 25% van de kinderen die opgroeien in armoede en desondanks toch bovengemiddeld presteren. Deze kinderen bezoeken vaak geen musea in het buitenland, maken geen gebruik van de bibliotheek, zijn niet lid van een sportvereniging en hebben geen abonnement op een krant. Laat staan dat zij een smartphone of tablet hebben om op internet te gaan met als gevolg dat deze kinderen veelal een onoverbrugbare achterstand hebben met kinderen waarvan de ouders dit allemaal wel kunnen betalen.

Kosten

De college’s kosten € 10,- per keer. Rotterdam Pas houders krijgen € 2,50 korting en kinderen van gezinnen aangesloten bij de Voedselbank betalen slechts € 5,- per keer. Het college valt verder uiteen in een uur theorie en een uur praktijk en elk college wordt afgesloten met een kleine toets waarvan de uitkomsten worden verwerkt in een rapport voor de deelnemers.

Contact

Erik van Loon
06 3826 5666
info@zomeruniversiteit.nl

Contact

Zomer Universiteit
Haringvliet 401
NL 3011 ZP, Rotterdam
010 751 4980
Facebook | Twitter | Email