Advocaat

29 Augustus (13:00-15:00)

Organisator | Waterbouwer | Politicus | Schipper | Advocaat

Docent:
Kaoutar Azghay

Van:
Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten

Intro:
Een advocaat vertegenwoordigt allerlei klanten uiteenlopend van boeven, bedrijven, vaders en moeders, uitvinders, etc. Het gaat hierbij altijd om het krijgen of verlenen van recht. Soms wordt dit uitgevochten bij een rechter. In de meeste gevallen echter blijft het bij bemiddeling en advies.

Omschrijving:

Volg ons op facebook

http://web.archive.org/web/20221205154219if_/https://www.facebook.com/v3.0/plugins/page.php?adapt_container_width=true&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df254055675022d6%26domain%3Dwww.zomeruniversiteit.nl%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.zomeruniversiteit.nl%252Ff37ec9d9a715b3c%26relation%3Dparent.parent&container_width=1185&hide_cover=false&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fzomeruniversiteit&locale=en_US&sdk=joey&show_facepile=true&small_header=false&tabs=events

Koop hier gelijk je kaartje(s)

Email:

Waarom zie ik mijn eigen naam/email?Als een gebruiker is ingelogd in WordPress (zoals jij dat nu bent), zal de naam/email van die gebruiker automatisch ingevuld worden in het bovenstaande veld. Anderen zullen jou naam/email niet zien, alleen hun eigen, en alleen als ze ingelogd zijn in WordPress. Deze tekst wordt alleen getoond aan editors en administrators.Naam:

Waarom zie ik mijn eigen naam/email?Als een gebruiker is ingelogd in WordPress (zoals jij dat nu bent), zal de naam/email van die gebruiker automatisch ingevuld worden in het bovenstaande veld. Anderen zullen jou naam/email niet zien, alleen hun eigen, en alleen als ze ingelogd zijn in WordPress. Deze tekst wordt alleen getoond aan editors en administrators.Telefoon:College 29-8 Advocaat:Een bedrag selecteren€ 5 voor 1 kind€ 10 voor 2 kinderen€ 15 voor drie kinderen€ 20 voor vier kinderen

Totaal: € –

Bestellen >